Απρ02

Εκδήλωση - Συναυλία Ενίσχυσης

Εκδήλωση - Συναυλία Ενίσχυσης

Εκδήλωση - συναυλία ενίσχυσης

του ΚΔΑΠ- μεΑ  Κοινωφελούς Επιχείρησης

Παιδείας και Περιβάλλοντος( Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)

και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Μολάων,

(δομές ΑΜΕΑ Δήμου Μονεμβασίας)

με την ορχήστρα του Πέτρου Τσολάκου.

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018,ώρα 19:30

Ξενοδοχείο Limira Mare, Νεάπολη

Σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν :

-η Παιδική Χορωδία Δ.Ε.Βοιών του Νομικού Προσώπου

-χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βατίκων           

Τιμή Εισόδου: 5 ευρώ