Αντικείμενα με tag βολβώδες φυτό

Κολχικό Ένα απειλούµενο ενδηµικό

Κολχικό Ένα απειλούµενο ενδηµικό

Είναι ένα από τα πρώτα φυτά που ανθίζουν, από τα µέσα του καλοκαιριού µέχρι και τον χειµώνα. Αν και ιδιαίτερα δηλητηριώδες, είναι πανέµορφο, µε µεγάλα κιτρινορόδινα άνθη, και έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Η ανθρώπινη δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο το πανάρχαιο αυτό φυτό, αρκετά είδη του οποίου είναι ενδηµικά – τα συναντάµε δηλαδή αποκλειστικά στη χώρα µας, να στολίζουν τους βιοτόπους του Μοριά.