Αντικείμενα με tag αρχαίο πνευστό όργανο Μουσικής

Σύριγγα, ένα αρχαίο πνευστό

Σύριγγα, ένα αρχαίο πνευστό

Kείμενο: Ιωάννης Μπούλιας – φωτογραφίες: Θέα Σουκνίτζε

Όλα ξεκίνησαν από ένα συναφές προς τον αυλό αρχαίο πνευστό όργανο Μουσικής, την σύριγγα (η σύριγξ). Η διαφορά της είναι ότι δεν διέθετε γλωσσίδα, ενώ ο αυλός μπορούσε να διαθέτει.