Αντικείμενα με tag ∆ηµήτρης Παπαφίγγος

Τύρναβος  Στα καζάνια της καρδιάς µας

Τύρναβος Στα καζάνια της καρδιάς µας

Ξύλα στη φωτιά. Μυρωδιές. Σταφύλια και µούστος. ∆εξαµενές και βαρέλια. Ανθρώπινες φιγούρες που εξαϋλώνονται µέσα στους ατµούς κρατώντας στα χέρια τσουγκράνες. Λαϊκά ακούσµατα από το τρανζίστορ. Ράδιο Τύρναβος. Εδώ, η µηχανή του χρόνου έχει σταµατήσει σε µια στιγµή ευτυχίας. ∆εν υπάρχουν υπολογιστές ούτε wi-fi. ∆εν υπάρχει χρόνος.
Μια Ελλάδα που αγαπάµε. Μια πατρίδα που παράγει µε χέρια που εργάζονται. Που δηµιουργούν. Νεότεροι και παλαιότεροι επαναλαµβάνουν την απόσταξη του τσίπουρου έτσι όπως την διδάχτηκαν από τους προπαππούδες τους, σαν µια ανάµνηση διαλογιστική.