Αντικείμενα με tag Λακωνική Μάνη

Βάθεια  Πέτρα βουβή στο βορινό…

Βάθεια Πέτρα βουβή στο βορινό…

Ενός λεπτού σιγή, ασάλευτη δίπλα στο σιγασµένο για χρόνια κανόνι. Μπροστά µας τόσο νερό – ταξιδεύει τη µατιά µέχρι το χέρι του Θεού. Ούτε απόψε θα διστάσει σύγκρουση φοβερή σε αχανή ορίζοντα, καθώς θα ρίχνει ρόδι πορφυρό, σκορπίζοντας χιλιάδες ρουµπίνια σε γη και ουρανό. Ένας υπόκωφος κανονιοβολισµός µόνο για µένα θα ’ναι η ευγνωµοσύνη του για την παραµονή και τη συνενοχή µου σε αυτόν τον µικρό καθηµερινό θάνατο. Έτοιµη να το εγκαταλείψω άλαλο στη µοναξιά του, στρέφω το κεφάλι δεξιά ξέροντας πως για ώρα στέκει εκεί, µια βουβή οµορφιά. Ένας µικρός πέτρινος οικισµός έχει σκαρφαλώσει στα βράχια να υποδεχτεί το σούρουπο. Μα θα ορκιζόταν κανείς πως τούτο το στέµµα δεν µπορεί να είναι ανθρώπινο κατασκεύασµα, µα αποτέλεσµα φυσικής και απρόσκοπτης µορφικής ανέλιξης.