Αντικείμενα με tag Λάκκα

Παξοί Ο παράδεισος δεν είναι µακριά…

Παξοί Ο παράδεισος δεν είναι µακριά…

Πρώτη ειδυλλιακή εικόνα, το µεγάλο φυσικό κανάλι του Γάιου,
µε τα γαλαζοπράσινα νερά κaι την πυκνότατη βλάστηση να σβήνει από το µυαλό τη µεγάλη απόσταση που έχουµε διανύσει από την Αθήνα µέχρι εδώ. Παξοί: µια συστάδα µικρών νησιών ανάµεσα στην Κέρκυρα και την ηπειρωτική ακτή, που έχουν δικαιολογηµένα καταφέρει να κλέψουν τις καρδιές πολλών χιλιάδων παραθεριστών, πλέον και τις δικές µας…