Αντικείμενα με tag µονοπάτια της Αµανής

Η άγνωστη Χίος

Η άγνωστη Χίος

∆ιαβαίνοντας τις παλιές
στράτες του νησιού


Στους ταξιδιωτικούς οδηγούς της Χίου οι αναφορές περιορίζονται στη µαστίχα, στη µεγάλη ναυτική της παράδοση, στον «Μυστρά του Αιγαίου» Ανάβατο, στη Νέα Μονή και στα ξακουστά καστροχώρια του Νότου. Όµως υπάρχει και µια άλλη πλευρά του νησιού, άγνωστη στους πολλούς και µαγική, η οποία αποκαλύπτεται µόνον όταν διαβείς τις παλιές στράτες που διασχίζουν το κορµί του οδηγώντας σε τόπους
κρυφούς ή ξεχασµένους...