Καστελλόριζο

Καστελλόριζο η Μεγίστη Φρυκτωρία

Καστελλόριζο η Μεγίστη Φρυκτωρία

Έχει το οµορφότερο φυσικό λιµάνι της Μεσογείου.
Με το κάστρο και τα χρωµατιστά αρχοντικά του, µοιάζει µε ζωγραφιά
σε θάλασσα παραµυθιού. Σε µια χούφτα χώµα και πέτρα χώρεσαν
τόση ταραχή και ιστορία, τόσο κάλλος, που γονατίζει και την φαντασία...